سرگیجه

1402-01-05T12:29:11+03:30

سرگیجه (dizziness) احساس چرخش که معمولا همراه با  از دست دادن تعادل بدن ( فقط احساس) سرگیجه تعریف می شود.  سرگیجه معمولاً با عناوینی مانند سبکی سر، چرخیدن اتاق به دور فرد، احساس چرخ خوردن سر توسط فرد و ... بیان می شود و به دو نوع مزمن (بیشتر از دو ماه) و [بیشتر بخوانید]