آلزایمر

1402-01-05T12:20:52+03:30

آلزایمر چیست,پیشگیری,درمان و بهود شایع ترین شکل  زوال عقل که معمولاً بعد از ۶۰ سالگی بروز پیدا میکند آلزایمر می باشد البته انواعی از آن به صورت نادر وجود دارند که  حوالی چهل تا پنجاه سالگی بروز میکند. این بیماری با تخریب روز افزون سلول های غشای مغز و تحلیل  بردن حجم کلی [بیشتر بخوانید]