چگونه یک متخصص بیماریهای سالمندان به من کمک می کند

1402-01-05T12:30:39+03:30

مطالعات نشان می دهد که سلامتی همه مهم است. بسیاری از سالمندان در حال مصرف چندین دارو به صورت همزمان می باشد متخصص بیماریهای سالمندان به طور خصوصی درباره عوارض داروها و تاثیر منفی آنها بر روی قشر سالمند آموزش دیده است بنابر این می توانند داروهایی را که اولویت دارند حفظ و [بیشتر بخوانید]