درباره دکتر محمد محمودی

دکتر محمودی متخصص طب سالمندان فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران

Icon

دکتر محمد محمودی

پزشک حاذق و متخصص بیماری های سالمندان فارغ التحصیل از دانشگاه تهران و نفر اول بورد تخصصی بیماری های سالمندان می باشد. ایشان همکاری موثری در تببین نیازها و جایگاه سالمندان در نظام بهداشت کشور به طریق سخنرانی و از طریق نوشتن مقالات علمی یا برنامه های مختلف صدا و سیمای ایران داشته است.

ایشان همچنین همکاری متعدد در زمینه ی نوشتن دستور العمل های بهداشتی سالمندان و سند ملی سالمندی کشور داشته است.کلینیک سالمندان دکتر محمودی اولین و تنها کلینیک تخصصی بیماری های سالمندان غرب تهران هست.

دکتر محمد محمودی متولد سال ۱۳۶۳ از شهر یزد فارغ التحصیل رشته طب سالمندان از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۷ و متخصص پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۸۸ میباشد که در کنگره ها و همایش های زیادی حضور داشته مانند کنگره بین المللی طب سالمندان به عنوان سخنران از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ شرکت کرده و حضور داشته است.

دستاورد های دکتر محمودی:

۱-نفر اول برد تخصصی طب سالمندان در سال ۱۳۹۷
۲-مدرس دانشگاه علوم پزشکی مجازی از سال ۱۳۹۷
۳-مسئول اجرای برنامه ملی بیماری مزمن تنفسی سازمان معاونت درمان وزارت بهداشت از سال ۱۳۹۸
۴-عضو کمیته خود مراقبتی وزارت بهداشت از سال ۱۳۹۸
۵-عضو کارگروه تهیه سند ملی دمانس از سال ۱۳۹۸
۶-عضو کارگروه فعالیت بدنی سالمندان وزارت بهداشت از سال ۱۳۹۸
۷-عضو کارگروه تدوین شناسه خدمت تغذیه سالمندان از سال ۱۳۹۸
۸-عضو کارگروه تدوین شناسه خدمت فشار خون سالمندان سطح ۱ در سال ۱۳۹۸
۹-عضو کارگروه تدوین شناسه خدمت دیابت سالمندان سطح ۱ در سال ۱۳۹۸
۱۰-عضو کارگروه تدوین شناسه خدمت کنترل لیپید سالمندان سطح ۱ در سال ۱۳۹۸
۱۱-عضو کارگروه تدوین شناسه خدمت سقوط سالمندان در سال ۱۳۹۹
۱۲-و عضو کارگروه تدوین خدمات درمانی سالمندان در سال ۱۴۰۰

تالیفات و یادداشت های علمی دکتر محمودی:

همکاری در تالیف بوکلت آموزشی خود مراقبتی دمانس در سال ۱۳۹۸
همکاری در تالیف بوکلت آموزشی خود مراقبتی صرع در سال ۱۳۹۸
همکاری در تالیف بوکلت آموزشی خود مراقبتی آسم در سال ۱۳۹۸
همکاری در تالیف بوکت آموزشی خود مراقبتی کمر درد در سال ۱۳۹۸
همکاری در تالیف دستور العمل سقوط در توانبخشی سالمندان در سال ۱۴۰۰
تالیف پروتکل تشخیصی و درمانی کشوری تشخیص و درمان وابستگی به مواد مخدر افیونی در سالمندان در سال ۱۴۰۱
تالیف پروتکل تشخیصی و درمانی کشوری تشخیص و درمان وابستگی به مواد محرک سالمندان در سال ۱۴۰۱

۰
بیماران راضی و ویزیت شده
۰
تخصص پزشکی سالمندان
۰
دستاورد منحصر بفرد
۰
تالیفات علمی ملی