جوان بمانیم

تغییرات نرمال سالمندی

1402-01-05T12:23:36+03:30

با افزایش سن تغییرات محسوسی در عملکرد هر یک از ارگان های بدن شکل میگیرد که عمدتا این تغییرات منجر به کاهش کارکرد ارگان نسبت به سنین جوانی میشود. باید توجه داشت هرچند به طور کلی این تغییرات باعث کارکرد کلی عضو میشود ولی این کاهش کار کرد موجب بروز بیماری ناتوانی فرد سالمند [بیشتر بخوانید]

تغییرات نرمال سالمندی1402-01-05T12:23:36+03:30

اختلالات خواب

1402-01-05T12:22:23+03:30

اختلالات خواب شیوع گسترده‌ای در سالمندان دارد و باعث می شود تا فرد سالمند نتوانند نیاز روزانه خود به خواب را برطرف نماید. میزان خوابی که یک فرد نیاز دارد از نوزادی تا بزرگسالی کاهش یابد، اما این روند در حدود ۶۰ سالگی متوقف می شود. توصیه می شود که افراد بالای ۶۵ سال [بیشتر بخوانید]

اختلالات خواب1402-01-05T12:22:23+03:30

عنوان

بازگشت به بالا