بهترین دکتر سالمندان در تهران

فرتوتی

1402-01-07T01:16:25+03:30

فرتوتی (frailty) مهمترین و شایعترین سندروم سالمندی می باشد که با افزایش سن احتمال بروز و وقوع آن افزایش پیدا میکند. این سندرم به صورت کاهش در ذخایر چندگانه سیستم های بدن، همچنین کاهش در توانایی کارکردی آنها که منجر به افزایش احتمال آسیب پذیری نسبت به استرس ها و بیماری ها میشود، تعریف میگردد. [بیشتر بخوانید]

فرتوتی1402-01-07T01:16:25+03:30

دکتر محمد محمودی

1402-02-14T00:07:19+03:30

توجه و تمرکز متخصص بیماری های سالمندان بر روی افزایش سلامتی، پیشگیری از بیماری و افزایش کیفیت زندگی می باشد. چگونه یک متخصص بیماریهای سالمندان به من کمک می کند:بسیاری از سالمندان در حال مصرف چندین دارو به صورت همزمان می باشد. متخصص بیماریهای سالمندان به طور ویژه درباره عوارض داروها [بیشتر بخوانید]

دکتر محمد محمودی1402-02-14T00:07:19+03:30

عنوان

بازگشت به بالا