دلیریوم

1402-01-05T12:18:51+03:30

دلیریوم چیست؟ پیشگیری,درمان و راهکارها دلیریوم     Delirium هنگام مواجهه با علایم روانی-رفتاری در یک فرد سالمند، ابتدا باید به دنبال علت یا علل مشخص جسمانی برای آن گشت. لزوم پیدا کردن علل جسمانی برای علایم روانی-رفتاری بی‌سابقه یک فرد سالمند، هنگامی مهمتر می‌شود که این شرایط به شکلی حاد و ناگهانی بروز کرده باشد. [بیشتر بخوانید]